Mos tju mashtrojnë lotët e Shiave, kur ata qajnë për Aliun r.a. djemt e tij si dhe vajzën e Profetit!

Në të vërtetë, më shumë se për Aliun, ata qajnë për Dariut dhe Kserksin, qajnë për të kaluarën e tyre të lavdishme të cilën e lanë pas supeve, në momentin kur Omeri ibn Hatab (All-llahu qoft i kenaqur me atë) urrdhëroi ushtrinë për të ia mësyer Pallatit të kuq Pers.

Krijimi i doktrinës Shiite nuk mund të kuptohen ndryshe, veç faktit që iranianët nuk mund të pranonin realiitetin e ri, një Islam që e solli Omer ibn Hatabi, i cili varrosi lavdinë e tyre nacionale dhe atë fetare, të kaluarën. Duke mos patur mundësi të kundërshtojnë Islamin nga pozicioni i mëparshëm, ata gjetën një rrugë të mesme dhe kështu e luftuan Islamin përmes Shiizmit, doktrinës që ndërtuan mbi idetë e trashëguara nga e kaluara e tyre.

Foto: Vend kulti i Shiave në Irak

389 thoughts on “Mos tju mashtrojnë lotët e Shiave, kur ata qajnë për Aliun r.a. djemt e tij si dhe vajzën e Profetit!

Comments are closed.