A dëgjojnë dhe shohin të vdekurit diçka nga jeta jonë dhe ata që i lënë mbrapa?

Ka shumtë diskusione dhe të thënura në lidhje me atë se njeriu pas vdekjes ka ose jo kontakt me botën që len mbrapa. Më së mirti këtë përgjigje e gjeni në fjalën e All llahun dhe atë të Profetit Muhammed (alejhi selam).

“Kur ndërron jetë njeriu, të gjitha veprat e tij ndërpriten, përveç tri gjërave…” Hadith

Dhe Zoti ynë në Kuran thotë: “e ti nuk mund ta bësh të dëgjojë ai që është në va’rr.” ( Fatir 35:22)

“Ata që kanë ndërruar jetë nuk dëgjojnë, prandaj mos u besoni këtyre historive.” Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë.Al-Hudaa wan-Noor, 290.

383 thoughts on “A dëgjojnë dhe shohin të vdekurit diçka nga jeta jonë dhe ata që i lënë mbrapa?

Comments are closed.