“O biri i Ademit, Unë të kërkova ushqim, e ti nuk më ushqeve!”

Në Ditën e Gjykimit, Allahu, xh.sh, do thotë:
“O biri i Ademit, Unë të kërkova ushqim, e ti nuk më ushqeve!
Njeriu do të pyet: “O Zot, si mundem të të ushqej unë Ty, kur Ti je Zoti i botërave?”

Zoti i thotë: “A nuk e dije ti se një ndër robërit e Mi ishte i urritur, e ti nuk e ushqeve? Dije pra, se nëse do ta ushqeje, do të më gjeje tek ai!…” Hadith Kudsi