Çdo vepër shpërblehet 10 fish, përveç agjërimit!

Thotë All-llahu Dhul Xhelal në një hadith Kudsij:

“Çdo vepër e birit të Ademit është për të, e mira shpërblehet me dhjetë fish, përveç agjërimit, sepse ai është për Mua dhe Unë shpërblejë për të” (Hadith Kudsij)

510 thoughts on “Çdo vepër shpërblehet 10 fish, përveç agjërimit!

Comments are closed.