Shihni mëshirën e Al-llahut në kohën e agjërimit

“… e ata që i rrëndon ai (agjërimi, nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompenzim, ushqim (ditor), i një të varfëri.” Bekare 184.

Zoti është i Mëshirshëm dhe ai i ka mëshiruar të vjetrin nga mesi ynë, të cilët nuk mund të agjërojnë, shkaku i viteve që mbajnë mbi supe. Zoti qoft i kënaqur me agjërimin tonë dhe prindërve tanë.

143 thoughts on “Shihni mëshirën e Al-llahut në kohën e agjërimit

Comments are closed.