Mbi Islamofobinë dhe ‘Debatet e Shpifura’: Acta Non Verba (Veprime, e Jo Fjalë)!

I) Mbi Islamofobinë: Nuk do të thonim asgjë të re, po qe se konstatojmë se, islamofobia, sikurse në shumë vende tjera të botës, edhe në nënqiellin shqiptar, është shndërruar në ‘armë perfide’ për ‘luftë psikologjike’ sistematike ndaj pjestarëve të përkatësisë islame

Shkruan: Sali Shasivari

Qëllimet dhe objektivat e kësaj ‘lufte psikologjike’ tashmë dihen botërisht…! Poashtu, edhe qarqet të cilat qëndrojnë pas një ‘lufte’ të këtillë, tashmë janë demaskuar plotësisht…!

Mirëpo, ajo që është për t’u habitur, është fakti se, për dallim nga vendet tjera të botës, në disa troje shqiptare ku po ‘lulëzon’ islamofobia, përqindja e muslimanëve – në disa raste – arrin shifrën rreth 95 përqind (siç është rasti i Kosovës)!

Ndërsa, ajo që është edhe më ironike, bile tragji-komike, është fakti se, për dallim nga vendet tjera të botës, një ‘luftë’ e këtillë psikologjike sistematike ushtrohet nga ana e ‘pjestarëvë të gjakut dhe fisit’ (së paku në aspektin deklarativ)…; fenomen ky ‘sui generis’ dhe vetëdestruktiv, i cili, sikurse shumë fenomene tjera të këtij lloji, haset ekskluzivisht te shqiptarët!

Lajm i keq në këtë aspekt është se, kjo ‘luftë’ e re / e vjetër dhe e fëlliqur, si e tillë, dhe për qëllime dhe objektiva tashmë të njohura, do të vazhdojë, bile, do të intensifikohet; madje, nga koha në kohë, do të pësojë ‘mutacione’, mu sikur ‘mutacionet’ e viruseve të ndryshme…!

Ndërsa, lajm i mirë në këtë aspekt është se, përreth gjitha këtyre ‘zërave të neveritshëm’ dhe diskriminues, ‘karvani’ do të vazhdojë rrugëtimin e tij, duke ‘shkelur’ dhe prishur – në rrugë e sipër – të gjitha ‘kurthet’ e ‘gjahtarëve’ të fateve njerëzore dhe shqiptare!

II) Mbi ‘Debatet e Shfipura’

Në një botë të pamoralshme dhe të padrejtë, siç është bota e sotme; dhe, në një kohë ‘post-të-vërtetës’ dhe ‘post-humane’, siç është koha në të cilën jetojmë; botë dhe kohë kjo, në të cilën, jo vetëm dezinformatat, njollosjet, akuzat e pabaza, rrenat dhe shpifjet, por, edhe nxitjet, rastet e montuara, luftërat e padrejta gjenocidale, dhe gjakderdhjet ndaj të pafajshmëve, si të tilla, paraqesin ‘lajm të rëndomtë’ për konsum ditor, si dhe ‘senzacion mediatik’ fitimprurës…! Në një botë të këtillë të shëmtuar, dhe, në një kohë të këtillë të mjerueshme, nuk duhet habitur se, si, disa qarqe të caktuara dhe disa individë, me qëllim të ngopjes së apetiteve të tyre sadiste si dhe interesave të tyre të ulëta, sa herë që ju mungojnë lajmet senzacionale, dhe, sa herë që ju bie shikueshmëria dhe ju ulet fitimi, të njejtët, nuk ngurojnë të organizojnë ‘debate të shpifura’, në të cilat, si zakonisht, në ‘bankën e të akuzuarve’ vëndohet Islami dhe muslimanët, si fajtorë të përhershëm kujdestar; gjithmonë nën moton: ‘Je fajtor, derisa ta vërtetosh pafajësinë’…!

Madje, edhe në këtë aspekt, për dallim nga ‘debatet’ të cilat zhvillohen në vendet tjera të botës, ‘debatet’ e këtij lloji, në proviniencën tonë shqipfolëse, përpos që janë tejet joprofesionale (me ç’rast udhëhiqen nga njerëz të pa informuar), sipërfaqësore (pa detaje dhe argumente të duhura), dhe të ulta (me ç’rast nuk plotësojnë kriteret minimale të kushteve dhe etikës debative), të njejtat ‘debate’ janë tejet tendencioze, të neveritshme, dhe të lodhshme. Bile-bile, ‘debatet’ e këtij lloji janë tejet të rrezikshme dhe të dëmshme edhe për vet ‘indin’ kombëtar…!

Po të ishin të sinqertë dhe profesionistë në punën e tyre nxitësit e këtyre ‘debateve’, ata do të denonconin dhe luftonin fenomenet e vërteta negative të cilat po e njollosin të kaluarën, e ngulfasin të tashmen, dhe e mjegullojnë të ardhmen e këtij populli, siç janë krimi, korrupcioni, mercenarizmi, servilizmi, klientelizmi, politizimi i skajshëm, amoraliteti, prostitucioni, bastoret sportive, droga, mafia, kartelet shqiptare të drogës brenda dhe jashtë trojeve shqiptare…, si dhe, problemet e ndryshme historike, identitare dhe kulturore, defektet e ndryshme edukative, arsimore dhe shkencore, krizat e ndryshme sociale, ekonomike dhe politike, mungesën e zhvillimit, përparimit dhe perspektivave… etj.!

Mirëpo, meqë ata janë pjesë, partnerë dhe shkaktarë direkt apo indirekt të këtyre problemeve, atyre ju bie më mirë që të shpifin debate dhe polemika për ‘probleme’ të paqena dhe imagjinare, vetëm e vetëm për të defokusuar vëmendjen nga problemet e vërteta, dhe shkaktarët e të njejtave…!

Andaj, edhe në këtë aspekt, lajmi i keq është se, këto ‘debate të shpifura’, do të nxiten dhe kultivohen në vazhdimësi nga ana e shpirtprishurve dhe shpirtshiturve, të cilët, për interesa të tyre individuale, klanore, dhe mercenare, janë në gjendje që ta dëmtojnë dhe shesin gjithë kombin si dhe kauzat e tij jetike…!

Ndërsa, lajmi i mirë në këtë aspekt është se, përreth këtyre tentativave për dëmtimin e ‘indit’ kombëtar shqiptar, megjithatë, pjesa dërrmuese e pjestarëve të këtij kombi, posedon të gjitha mekanizmat e duhur për dështimin e ‘maskaradave’ të këtilla të dëmshme…!

Së këndejmi, pikërisht ky do të jetë boshti kryesor rreth të cilit do të fokusohet ky shkrim i imi modest në vijim; duke propozuar disa alternativa të duhura, të mundshme, dhe të domosdoshme, në funksion të dështimit dhe stopimit të ‘vjellanive’ të këtilla të neveritshme.

III) Acta Non Verba (Veprime, e Jo Fjalë)

Duke u bazuar në atë që u tha më lartë; duke u nisur nga fakti se, islamofobia dhe ‘debatet e shpifura’ në proviniencën shqiptare janë temë bisede, reagimesh dhe kundër-reagimesh tashmë një kohë të gjatë; dhe, duke marë parasyshë se, në lidhje me islamofobët dhe nxitësit e këtyre ‘debateve’, janë bërë shumë biseda, polemika, denoncime, postime dhe shkrime, dhe se të njejtat, nuk kanë dhënë kurrfarë frytesh pozitive, por, përkundrazi, proporcionalisht me intenzitetin e reagimeve, është rritur ‘nami’ i këtyre islamofobëve dhe nxitësve, të cilët, nga të qenurit ‘anonimus’, u shndërruan në ‘dikush’, ndërsa emisionet e tyre, nga ‘palo-emisione’ u shndërruan në ‘shou-televizive’, duke rritur dita ditës shikueshmërinë dhe përfitimet…!

Në saje të këtij dështimi të deritanishëm, dhe me qëllim të dhënies fund kësaj çmendurie, dhe, ruajtjes së shëndetit mental kolektiv, është koha e fundit që të mendohet për një qasje të re përkitazi me qëndrimin tonë individual dhe kolektiv ndaj kësaj ‘maskarade’ dhe ‘vjellanie’, në funksion të ‘dekontaminimit’ të shoqërive shqiptare, dhe ‘detoksifikimit’ të nënqiellit të shqipërive tona…!

Andaj, në vend të fjalëve, këto do të ishin disa nga veprimet e duhura, të mundshme, dhe të domosdoshme në këtë drejtim:

1. Bojkotimi i platformave, emisioneve dhe personave të tillë, si në aspekt të ndjekjes dhe shikueshmërisë, poashtu edhe në aspekt të pjesmarrjes në to…; duke përfshirë këtu jo vetëm mediat televizive, por edhe ueb-faqet dhe portalet e këtij ‘soji’… Një bojkotim i këtillë, përpos që do t’i relativizonte këto ‘agjenda’ dashakeqe, i njejti, do t’ua ulte atyre çmimin, dhe të njejtat do t’i dështonte. Kjo, në saje të parimit dhe maksimës: ‘Ulja e çmimit dhe ndikimit, përmes bojkotit dhe injorimit’…

2. Të kuptuarit dhe ngritja e vetëdijes në lidhje me faktin se, nga këto ‘debate’ nuk ka kurrfarë dobie dhe rezultati pozitiv, ngase, ‘debatet’ e këtij lloji janë të dizajnuara me qëllim të rritjes së senzacionit, përfitimit komercial, defokusimit të vëmendjes, ‘përzierjes së letrave’, përhapjes së propagandës, hutimit të masave, nxitjes së urrejtjes dhe përçarjes, etj…

3. Investigimi dhe demaskimi i plotë i individëve, grupeve klanore, dhe qarqeve të cilat ju fryjnë agjendave të këtilla diskriminuese dhe destruktive, si dhe nxjerrja në shesh e të ‘palarave’ të tyre…

4. Kritika dhe denoncimi i individëve, emisioneve dhe platformave të tilla, qoftë edhe përmes mesazheve të njëpasnjëshme në adresë të tyre, me përmbajtje të llojit: ‘jeni bërë të neveritshëm’, dhe, ‘po kundërmoni’…

5. Studimi i opinionit të gjerë në lidhje me individët, emisionet dhe platformat e tilla, dhe publikimi i rezultateve të këtyre studimeve…

6. Organizimi i peticioneve dhe kampanjave vetëdijesuese dhe denoncuese ndaj individëve, grupeve, qarqeve, emisioneve dhe platformave të tilla…

7. Ndjekja ligjore dhe juridike si dhe paditja e individëve, grupeve, qarqeve, emisioneve dhe platformave të tilla, nën akuzën për shpifje dhe nxitje të urrejtjes…

Kjo, sa u takon individëve, entiteteve dhe platformave mediatike private…

Ndërsa, kur bëhet fjalë për persona dhe entitete zyrtare, si dhe për platforma mediatike të servisit publik, në këto raste, duhet kërkuar llogari përmes rrugëve të shumta legjitime, duke filluar nga kutitë e votimit, e deri te sindikatat dhe organet tjera ligjore dhe gjyqtare…

Është koha e fundit që, popullata shumicë muslimane shqiptare, të realizojë dhe gëzojë hisen dhe të drejtat e tij që i takojnë, në proporcion me kontributet, obligimet dhe sakrificat e tij në të gjitha sferat…

Për më tepër, kjo pjesë shumicë e popullatës, e cila po përbaltet në vazhdimësi nga një grusht njerëzish, duhet një herë e përgjithmonë të vetëdijesohet, si dhe të krijojë platforma të mirëfillta mediatike, me qëllim që mos të mbetet përgjithmonë konsumues pasiv dhe i nënçmuar, por të shndërrohet në faktor aktiv dhe krenar…

Përndryshe, ne do të vazhdojmë me postimet tona frustruese nëpër rrjetet sociale, në përkrahje të ‘filanit’ dhe në denoncim të ‘fallanit’, duke ‘folur – në këtë mënyrë – me vetveten’; ndërsa, ata (islamofobët dhe nxitësit e ‘debateve të shpifura’) do të vazhdojnë të tallen me inteligjencën, injorancën apo naivitetin tonë kolektiv…!

542 thoughts on “Mbi Islamofobinë dhe ‘Debatet e Shpifura’: Acta Non Verba (Veprime, e Jo Fjalë)!

Comments are closed.