Medreset marin Sadakatul Fitrin, por dhurojne Halila e Elvisa …

“Sadakalul Fitri, u trakon të varfëve, e jo Molla Sulës (unë do e zëvendësoja fjalën Molla Sula me Medrese) – kishte shkruar një miku im në statusin e tij. Bëri mirë, pasi më inspiroi për të paraqitur qëndrimin tim për këtë çështje

Shkruan: Irfan Agushi

Duke lënë anash, çfarëdo lloj historie, paragjykimi e të vërtete, që lidhet me një nga top temat e zbuluara ose të groposura brenda Kështjellës së Bashkësisë Fetare Islame dua të them këtë:

Medreset (Shkollat Islame), janë themelet e ngrituara mbi traditën Islame, të zhvilluar ndër shekuj në trojet tona. Ato ndikojnë dukshëm në përmirësimin dhe avansimin e gjendjes në shoqëri dhe atë në shumë fusha. Madje ndikojnë dukshëm edhe në përmirësimin e gjendjes sociale në shoqëri. Kur e them këtë, kam parasyshë listën e gjatë të shumë hoxhallarëve që merren me Humanizëm, me në krye Elvis Nacin dhe Halil Kastratin. Epo këta janë Medreset, ata marrin Sadakatul Fitrin sot, por nesër dhurojnë Halila e Elvisa të shumtë, të cilët janë shëndruar në Ikona të bamirësisë, falë shkollimit dhe edukimit të marrë po nga këto shkolla. Përveç kësaj, nëse në mesin e besimtarëve do mungonin mësuesit e fesë, Sadakatul Fitri dhe të ngjajshmet me këtë, do mbeteshin sekrete të pa zbuluara nga thesari i Fesë Islame.

Sikur të mos ishin Medreset, sot nuk do kishim njerëz të kalibrit që përmendëm më lart, të cilët ia mësojnë popullit fenë e drejtë, rregullat e saj, madje edhe çështjen e Agjërimit, pasi në të kundërtën shumë njerëz do braktisnin praktikimin e fesë dhe rregullat e saj, në mes të cilave edhe praktikën e agjërimin. Kur njeriu nuk agjëron, për Sadakatul Fitrin nuk i bëhet shumë vonë.

Ndërsa puna e Molla Sulës, Naim ef. Tërnavës dhe mbretërve të familjes Saud, janë temë në vehte, i nderuar mik.

 

462 thoughts on “Medreset marin Sadakatul Fitrin, por dhurojne Halila e Elvisa …

Comments are closed.