“Tre personave nuk u flet Allahu në Ditën e Gjykimit”

Transmetohet nga Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur me të!, se Pejgamberi s.a.v.s.- ka thënë: “Nuk bën zina zinaqari e gjatë kryerjes së zinasë të jetë besimtar, nuk vjedh vjedhësi e gjatë kryerjes së vjedhjes të jetë besimtar, dhe nuk pinë alkool alkoolisti e gjatë pirjes së alkoolit të jetë besimtarë”.

Në momentin kur një besimtarë kryen zina, ai në atë çast është i zhveshur nga petku i imanit (besimit). Vjedhësi dhe alkoholisti besimtarë, në çastin e aktit gjithashtu janë të çliruar nga besimi, që don të thotë se imani i tyre largohet në momentin kur kryen këta tre vepra.

– Poashtu transmetohet nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi, s.a.v.s. ka thënë: “Tre personave nuk u flet Allahu në Ditën e Gjykimit, nuk i shikon, nuk i pastron nga mëkatet si dhe për ta do të ketë dënim të dhembshëm: Plaku i cili kryen kurvëri, udhëheqësi gënjeshtar dhe i varfëri mendjemadh.’’( Shënon: Muslimi: 107, Nesaiu).

– Ne mund ta fshehim mëkatin ndaj familjes, gruas e fëmijëve, ndaj vëllaut e motrës, nënës e babait. Mund ta fshehim edhe ndaj fqiut, miqve dhe të panjohurve, por mos harroni se mëkatin që e bëjm nuk do të kemi mundsi t ia fshehim kurë vehtes dhe Allahut të madhëruar. Andaj nëse je në këtë rrugë kthehu mbrapa dhe kërko falje tek Krijuesi ytë, Ai është Falës i Madh, pranon pendimin, falë dhe mëkatin sado i madh që të jetë. Por mos u vano, sepse nuk do jemi përgjithmonë. Vepro tani sa je në kohë për të fituar faljen e Zotit tënd.

IKRE

270 thoughts on ““Tre personave nuk u flet Allahu në Ditën e Gjykimit”

Comments are closed.