Si falet namazi i Sabahut, atje ku dielli lind një herë në 3 ose 6 muaj!

Namazi ka 5 kohët e tij. Koha e tyre është e lidhur ngusht me lëvizjet e diellit brenda 24 orëve dhe ndryshimeve brenda vitit. Një gjë e këtillë është e qartë në Zvicër, Europë dhe në shumicën e vendeve në gjith botën. Por nëse do kishte musliman në Polin e Veriut, në ato vende që një ditë është sa 6 muaj, si do veprohet atëherë?

Në fakt do ishte kjo një pyetje e rrënde për t iu përgjigjur sikur të mos kshim hadithet e Muhammedit s.a.v.s. që flasin për arrdhjen e Dexhallit.

Islami, ka dhe një përgjigje për këtë. Në ngjarrjen e qëndrimit të Dexhallit në Tokë, ku një ditë do të zgjesë sa një vit dhe një ditë sa një muaj, Sahabët e pyet Muhammedin s.a.v.s. për ditët e gjata dhe i thanë: „A do të jetë e mjaftueshme për ne që ti falim vetëm namazet e një ditë (në ditën që do jetë sa viti ose muaji)“, profeti u përgjigj : „Jo, por do ti caktoni kohët e nmazit“.

Nga kjo kuptojmë se ato musliman që jetojn në ato vende të veçanta duhet ti caktojn, pra llogarisin kohët e namazit dhe të falin 5 namaze brenda 24 orëve, ashtu siç ndodh, në pjesën tjetër të botës.

Burimi: Nihajetu el-alem, autori, Muhammed El-Arif

440 thoughts on “Si falet namazi i Sabahut, atje ku dielli lind një herë në 3 ose 6 muaj!

Comments are closed.