SHKUP: Nga e Marta, hapen dyert e xhamive për besimtarët muslimanë

Bashkësia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, në një mbledhje të organit më të lartë Rijasetit, ka vendosur të hap dyert e xhamive për besimtarët muslimanë nga dita e Martë. Më poshtë keni vendimin e lëshuar nga Kryetari i BFI së, Sulejman ef. Rexhepi.

V E N D I M:

Bashkësia Fetare Islame në RMV, prej ditëve të para të paraqitjes së pandemisë Covid19, duke patur për qëllim mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve si dhe duke marrë parasysh rekomandimet dhe sugjerimet e organeve shëndetësore shtetërore, e duke u mbështetur mbi parimet fundamentale islame, vendosi për pezullimin faljeve të namazave në mënyrë kolektive në xhami.
Bashkësia Fetare Islame me shumë kujdes ndjek përmsimin e gjendjes shëndetësore në vend, uljen e numrit të të infektuarve nga virusi Covid 19 si dhe duke vlerësuar kërkesat e 13 Muftinive, të cilat janë të bazuara në kërkesat e xhemateve, dhe të indinjuar nga veprimet e pakujdesshme të KOM-it, që ka nxitë besimtarët islamë, Rijaseti i BFI-së, në mbledhjen e vet të jashtëzakonshme të mbajtur më 07. 05. 2020 solli vendimin me sa vijon:

*Nga data 12 maj 2020, e martë, xhamitë do të jenë në shërbim të xhematit për të kryer obligimet fetare kolektive.
*Vendim hyn në fuqi nga data e sjelljës së tij.

Vlenë të potencohet se gjatë tërë kohës së pezullimit të namazeve me xhemat në xhami, BFI-ja me të gjitha organet dhe institucionet edukativo-arsimore të saja, në përpikëshmëri u është përmbajtur rekomandimeve të institucioneve relevante për mbrojtjen e shëndetit të popullatës, edhe pse të vetëdijshëm për pasojat e veta. Po ashtu, Bashkësia Fetare Islame ka qenë i vetmi institucion fetar në vend, që publikisht ka kërkuar nga besimtarët islamë që t`u përmbahen rekomandimeve për ruajtjen e shendetit, edhe pse për këtë askush nga organet kompetente nuk dha ndonjë vlerësim pozitiv për BFI-në, por, përkundrazi disa qarqe të afërta me pushtetin, vazhdimisht e sulmonin BFI-në dhe kreun e saj.

Shpresojmë se ky vendim i Rijasetit do të gjejë mirëkuptimin e organeve kompetente shtetërore.

 

SULEJMAN EF. REXHEPI

527 thoughts on “SHKUP: Nga e Marta, hapen dyert e xhamive për besimtarët muslimanë

Comments are closed.