E vërteta në lidhje me virusin ‘Covid19’ dhe shfrytëzimi i kësaj krize

Duke u nisur nga e vërteta se, të fshehtat i din vetëm Zoti i Gjithësisë dhe duke u nisur nga paradigma dhe fakti se, idetë, planet dhe agjendat e fshehta i dijnë vetëm ata të cilët janë pjesë e atyre planeve dhe agjendave, apose, nëse dikush bën zbulimin dhe publikimin e të njejtave; neve na mbetet të analizojmë dhe gjykojmë, duke u bazuar në të vërtetat ekzistuese, faktet shkencore, dhe përvojat e mëhershme

Nga: Sali Shasivari

Kështu, në mesin e të vërtetave është fakti se, viruset – ndonëse nuk dihet saktë origjina e tyre – si të tilla ekzistojnë. Madje, studimet shkencore pohojnë se, viruset janë patogjen infektues sub-mikroskopik dhe tejet kompleks, të cilët janë shkaktarë të shumë sëmundjeve. Poashtu, të dhënat empirike tregojnë se, viruset kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë, dhe se ato mund të shkaktojnë epidemi të ndryshme, bile edhe me përmasa pandemike.

Viruset, sikurse gjitha qeniet tjera komplekse që ka krijuar Allahu Fuqiplotë, si të tilla, nuk mund të krijohen nga ana e njeriut. Por, ajo që ndodh rëndom, është fakti se, njeriu, përgjatë historisë, krijesat e Zotit: i ka vëzhguar dhe zbuluar; i ka vrojtuar dhe studjuar; disa funksione të tyre i ka kopjuar dhe imituar (në funksion të prodhimit apo ndërtimit të diçkaje); dhe në disa raste, disa sosh prej tyre, është munduar t’i ndryshojë, t’i modifikojë, dhe me të njejtat të manipulojë dhe t’i shfrytëzojë për qëllime të ndryshme.

Në këtë kontekst, njeriu bëri klonimin e disa kafshëve, siç ishte rasti me klonimin e deleve të njohura me emrin ‘Dolly’ (1996), ‘Polly’ dhe ‘Molly’ (1997), si dhe disa kafshëve tjera.

Poashtu, njeriu ka bërë dhe po bën tentime të vazhdueshme për ndryshimin e natyrës së sendeve, konform qëllimeve dhe iteresave të tij, duke përfshirë këtu edhe tentimet e tij për ndryshimin e kodit gjenetik të gjërave, duke filluar nga bakteriet dhe viruset, e deri tek kodi gjenetik i qenies njeri…!

Mirëpo, përreth gjitha orvatjeve, njeriu nuk ka arritur – dhe kurrë nuk do të arrijë – të krijojë diçka nga fillimi, ngase, ‘krijimi nga asgjëja’ është cilësi e Krijuesit; e, Allahu Fuqiplotë, përpos që cilësinë e Krijimit ia ka përshkruar vetëm Vetvetes së Tij të Lartësuar, me ç’rast thotë: “Ai i krijoi qiejt pa shtylla, sikurse po i shihni, e në tokë vendosi kodra të rënda që të mos luajë vendi bashkë me ju, e nëpër të shpërndau nga të gjitha gjallesat, dhe nga qielli Ne kemi lëshuar shi e kemi bërë të mbijnë në të nga të gjitha llojet më të dobishme. Kjo është vepër e krijimit të All-llahut, e më tregoni pra mua se ç’krijuan ata të tjerët pos Tij. Jo, asgjë, pra, idhujtarët janë në një humbje të pafund.” (Kur’an: Sureja Lukman, Ajetet 10, 11), “… Ja, vetëm Atij i takon krijimi dhe sundimi. I madhëruar është All-llahu, Zoti i botëve.” (Kur’an: Sureja El-A’raf, Ajeti 54); në të njejtën kohë, Allahu i Madhnueshëm i ka sfiduar njerëzit në këtë aspekt, duke ju thënë: “O ju njerëz, ja një shembull, veni veshin pra: Vërtet ata që po i adhuroni në vend të All-llahut, ata nuk mund të krijojnë asnjë mizë, edhe nëse tubohen të gjithë për të, e po ashtu, nëse miza ua rrëmben atyre ndonjë send, ata nuk do të mund ta shpëtojnë atë prej saj. I dobët është edhe lutësi edhe i luturi.” (Kur’an: Sureja El-Haxh, Ajeti 73).

Së këndejmi, njeriu, në këtë aspekt, do të mbetet i aftë vetëm në sferën e kopjimit, ndryshimit dhe manipulimit… Ndonëse, një ‘ndërhyrje’ e këtillë nuk do të jetë pa pasoja…!

Pasojat e kësaj ‘ndërhyrje’ do të jenë të shumta, të paparashikueshme, të dëmshme, dhe të pakontrollueshme…; duke iu kthyer çdoherë bumerang!

Kjo, nga njëra anë…

Nga ana tjetër, të dhënat empirike tregojnë se, epidemitë dhe pandemitë e kanë përcjellë njerëzimin përgjatë historisë së tij mijëvjeçare; dhe se, disa prej tyre janë shkaktuar nga bakteriet dhe parazitët e ndryshëm, e disa sosh prej tyre nga viruset e ndryshme; ndonëse, këto epidemi dhe pandemi kanë dalluar për nga rrezikshmëria, përhapja e tyre, dëmet e shkaktuara, si dhe ndikimet që kanë pasur në shumë aspekte të jetës…

Kështu, përgjatë historisë së njerëzimit, përmenden disa epidemi dhe pandemi shkatërruese, të cilat, si rezultat i dëmeve të mëdha që kanë shkaktuar në jetë njerëzish dhe në aspekte tjera, të njejtat, kanë shkaktuar ndryshime të mëdha në rrjedhën e historisë, duke sinjalizuar – në disa raste – fundin e civilizimeve të tëra.

Në analet e historisë përmenden diku rreth 20 epidemi dhe pandemi si më të këqija, të cilat datojnë nga parahistoria deri në kohërat moderne (shih: https://www.livescience.com/worst-epidemics-and-pandemics-i…).

Në mesin e epidemive dhe pandemive të cilat shkaktuan ndryshime të mëdha në rrjedhën e historisë, përmenden:

1. Murtaja Antonine (viti 165-180 i erës sonë): e cila mendohet se kishte vrarë rreth 5 milion banorë të Perandorisë Romake; epidemi kjo, e cila, sipas historianëve, ishte një nga shkaqet e cila ndikoi në fundin e Paqes Romake (Pax Romana), dhe fillimin e periudhës së jostabilitetit; gjendje kjo e cila kontriboi në përhapjen e Krishterimit.
2. Murtaja e Justinianit (viti 541-542 i erës sonë): prej të cilës pësuan rreth 10% e popullatës botërore. Kjo murtajë ishte shkak i fillimit të dobësimit dhe humbjes së shumë territoreve të Perandorisë Bizantinase.
3. Vdekja e Zezë (viti 1346-1353 i erës sonë): e cila mendohet se shkaktoi vdekjen e gjysmës së popullatës evropjane. Kjo murtajë ndryshoi rrjedhat e historisë evropjane, duke kontribuar në mbarimin e kohës mesjetare, dhe në paraqitjen e shenjave të para të periudhës së humanizmit dhe renesansës.
4. Murtajat Amerikane (shekulli i 16): këto murtaja mendohet se shkaktuan vdekjen e rreth 90% të popullatës së Hemisferës Perëndimore, dhe ndikuan në dobësimin dhe rënien e Civilizimit Inka dhe Aztek.
5. Gripi Spanjoll (1918-1920): prej të cilit u infektuan rreth 500 milion njerëz anekënd botës, prej të cilëve rreth 100 milion vdiqën.

Përskaj këtyre, në mesin e epidemive / pandemive të kohërave më të reja, përmenden epidemitë që vijojnë: Gripi Aziatik (1957-1958), i cili shkaktoi rreth 1 milion viktima; AIDS-si (1981 – deri sot), i cili ka shkaktuar rreth 35 milion viktima; H1N1 – Gripi i Derrave (2019-2010), prej të cilit grip u infektuan rreth 1.4 miliard njerëz anekënd globit, dhe i cili shkaktoi vdekjen e 150 mijë deri 550 mijë njerëzve; Ebola (2014-2016), që shkaktoi rreth 12 mijë viktima; dhe Viruzi Zica (2015 – deri sot), efektet e të cilit ende nuk dihen saktë.

Pavarësisht nga shkaku i paraqitjes dhe përhapjes, e përbashkëta e këtyre epidemive dhe pandemive është fakti se, ato, përpos që shkaktojnë dëme të mëdha në jetë njerëzish dhe në sferën ekonomike, si dhe ndryshime të mëdha në sferën politike dhe sociale, të njejtat, jo rrallëherë, instrumentalizohen dhe shfrytëzohen për qëllime nga më të ndryshmet, duke filluar nga aspekti i garimit dhe luftës së ndërsjellë në sferën politike, ekonomike dhe sociale, e deri tek përfitimet materiale, ndryshimet strukturore dhe imponimi i agjendave të caktuara.

Së këndejmi, çfarëdo që të jetë e vërteta në lidhje me shkakun e paraqitjes dhe përhapjes së virusit ‘Covid19’, qoftë ai shkak i natyrshëm dhe përhapje e natyrshme / me qëllim, apose modifikim laboratorik dhe shpërndarje me paramendim (gjë kjo e cila duhet të hulumtohet dhe zbulohet nga ekspertët e fushave përkatëse dhe nga organet kompetente), ajo që është e vërtetë e pamohueshme, është fakti se, kjo krizë, sikurse shumë kriza tjera të mëparshme, po shfrytëzohet – dhe do të shfrytëzohet – në maksimum nga ‘gjuetarët’ dhe ‘tregtarët’ e fateve njerëzore. Kjo, ngase, krizat dhe fatkeqësitë – qofshin ato luftëra, fatkeqësi natyrore, epidemi apo pandemi – paraqesin momente të volitshme për këta ‘gjuetarë’ dhe ‘tregtarë’, të cilët, si gjithmonë, fatin e tyre e ndërtojnë mbi fatkeqësitë e të tjerëve. Të tillët mund të hasen në çdo fushë dhe në çdo sferë, duke filluar nga aspekti ekonomik, politik, ushtarak dhe gjeostrategjik, deri tek aspekti social, kulturor dhe humanitar.

Në postimet në vijim, nëse don Zoti, do t’u qasemi disa prej këtyre aspekteve të instrumentalizimit dhe shfrytëzimit të krizës në fjalë.

Qofshi nën mbrojtjen e Allahut.

242 thoughts on “E vërteta në lidhje me virusin ‘Covid19’ dhe shfrytëzimi i kësaj krize

Comments are closed.