Cili nga mëkatet llogaritet më i madhi tek Allahu?

Transmetohet nga Abdullah ibn Mes’udi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se e kam pyetur Pejgamberin alejhi selam!,-: Cili nga mëkatet llogaritet më i madhi tek Allahu? Ai, salallahu alejhi ve selem!, tha:  “T’i shoqërosh Allahut ortak ndërsa Ai të krijoi”. E pastaj cili mëkat i madh vjen me radhë pas shirkut? Tha (Pejgamberi alejhi selam); “Ta mbytësh fëmijën tënd nga frika se do të bëhet ortak në ngrënien e ushqimit me ty (nga frika e varfërisë)”. E pastaj cili mëkat vjen me radhë? Tha (Pejgamberi alejhi selam): “Të kryesh marrëdhënie intime me gruan e fqinjit tënd”.

52,428 thoughts on “Cili nga mëkatet llogaritet më i madhi tek Allahu?


    Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 56623296 bytes) in /webhome/ikre.net/www/wp-includes/class-walker-comment.php on line 180