Cili nga mëkatet llogaritet më i madhi tek Allahu?

Transmetohet nga Abdullah ibn Mes’udi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se e kam pyetur Pejgamberin alejhi selam!,-: Cili nga mëkatet llogaritet më i madhi tek Allahu? Ai, salallahu alejhi ve selem!, tha:  “T’i shoqërosh Allahut ortak ndërsa Ai të krijoi”. E pastaj cili mëkat i madh vjen me radhë pas shirkut? Tha (Pejgamberi alejhi selam); “Ta mbytësh fëmijën tënd nga frika se do të bëhet ortak në ngrënien e ushqimit me ty (nga frika e varfërisë)”. E pastaj cili mëkat vjen me radhë? Tha (Pejgamberi alejhi selam): “Të kryesh marrëdhënie intime me gruan e fqinjit tënd”.

50,878 thoughts on “Cili nga mëkatet llogaritet më i madhi tek Allahu?