Muhammedi s.a.v.s. i pyeti sahabet: „A mendoni se kjo nënë mund ta hedh foshnjën e saj në zjarr?“

 

Një nga ato ngjarjet mbreslënëse, të shënuara në kohën e profetit Muhammed s.a.v.s.  të cilat na japin shpresë se All-llahu i madhëruar do na falë një ditë për gabimet dhe mëkatet tona.

Një ditë tek sa profeti Muhammed s.s.v.s. bashk me disa shokë ishin duke shkuar diku, panë një nënë e cila mbante në krahë foshnjën e saj. Tek sa ecte rrugës, ajo pëkulej pak me qëllim që dielli përvëlues të mos e kaplonte fëmijën, ndërsa për vehten e saj as që mendonte. Pasi e panë të gjith këtë skenë, profeti iu drejtua shokëve të tij dhe i pyeti, „A mendoni se kjo nënë mund ta hedh foshnjën e saj në zjar“? Ata u përgjigjën: „Jo o i dërguar i All llahut.“ Atëherë Muhammedi s.a.v.s. ua ktheu: „Zoti është më i mëshirshëm me ju, se sa kjo nënë me fëmijën e saj“.

428 thoughts on “Muhammedi s.a.v.s. i pyeti sahabet: „A mendoni se kjo nënë mund ta hedh foshnjën e saj në zjarr?“

Comments are closed.