Xhamia e madhe e XI’AN-it në Kinë

Ky objekt konsiderohet nga xhamitë më të vjetra të ndërtuara ndonjëherë dhe ndodhet në qytetin Xi-an të Kinë-s. Ajo u ndërtua në Periudhën e Dinastisë Emevite, sipas të gjitha gjasave të cilat mbështetet në fakte historike, duhej të ishte ndërtuar diku në vitin 762. U ndërtua nga Perandori Kinez i asaj kohe, si dhuratë për tregtarët muslimanë, të cilët frekuentonin këtë region.

Ajo që e bën më të dalluar këtë xhami, nga të gjitha xhamitë tjera kudo në botë është fakti se i gjith Kurani, Libri i All-llahut ēshtë gdhendur në muret e kësaj xhamie.

Andaluzia e Periudhës Islame / IKRE