Sa kohë duhet të kaloj nga syfiri, për të falur namazin e Sabahut?

Enesi r.a. tregon se Zejd Ibn Thabit r.a. ka treguar: “Hëngrëm syfyr me Pejgamberin a.s. pastaj ai u ngrit për faljen e namazit të agimit. E pyeta: “Sa qe koha ndërmjet syfyrit dhe ezanit (thirrjes së agimit)?” Më tha: “Qe kohë e mjaftueshme sa për të lexuar pesëdhjetë ajete nga Kurani.” (buhari)

87 thoughts on “Sa kohë duhet të kaloj nga syfiri, për të falur namazin e Sabahut?

Comments are closed.