Rruga me 6 “kthesa” për t`a fituar xhennetin

Ka thënë profeti Muhammed s.a.v.s: “Më garantoni gjashtë gjëra që t’ua garantoj Xhennetin (parajsën): Kur të flitni, thoni të vërtetën, kur të premtoni zbatojeni premtimin, kur t’ju lihet diçka emanet, çone në vend, ruani nderin tuaj (nga prostitucioni), ruani sytë tuaj nga të shikuarit haram, ruani duart tuaja (nga të bërit keq).”

Transmetohet nga Ajjad bin Sami r.a.

618 thoughts on “Rruga me 6 “kthesa” për t`a fituar xhennetin

Comments are closed.