Çfarë përgjigje i dha i Dërguari i Zotit, djaloshit që kërkonte marrëdhënie intime jashtëmartesore?

Një ditë, një i ri musliman, shkon afër Muhammedi s.a v s. dhe i thotë :
“O Profet, dua që të më lejosh marrëdhënie intime jashtëmartesore!”.

Kur e ndëgjoi se çfarë kërkonte Muhammedi s.a.v.s. kërkesën e tij e shëndroi në një bisedë me disa pyetje. Muhammedi s.a.v.s. e pyeti “A e pranon këtë vepër për nënën tënde?”.

“Jo” ia ktheu djaloshi. “Po për tezën tënde, hallën tënde dhe motrën tënde?”. “Jo” u përgjigj përsëri djaloshi. “Kështu edhe njerrëzit nuk e pranojnë këtë vepër për motrat, nënat, tezet dhe hallat e tyre” – i tha Profeti s.a.v.s.

Ishte njê përgjigje e dhënë në formën e një dialogu. Mënyra se si sillej Muhammedi s.a.v.s. edhe ne rastet më të pazakonta të len pa fjalë.

IKRE

355 thoughts on “Çfarë përgjigje i dha i Dërguari i Zotit, djaloshit që kërkonte marrëdhënie intime jashtëmartesore?

Comments are closed.