Durimi, shkak për të fituar Xhennetin

  1. Dy thënje të profetit “Kur i vdes fëmija një njeriu, i pyet Zoti melekët:
   – A e morët fëmijën e robit Tim?
   – Po, o Zot–i përgjigjen melekët.
   – A e morët frutin e zemrës së tij? – i pyet përsëri Zoti.
   – Po, o Zot–i thonë melekët.
   – Po çfarë tha robi Im? – pyet Zoti.
   – Të falenderoi Ty, o Zot dhe tha që të Zotit jemi dhe tek Ai do të kthehemi. – Atëhere do t’u thotë Zoti: I ndërtoni atij një shtëpi në xhennet dhe quajeni shtëpia e falenderimit. Nuk ka shpërblim më të madh sesa xhenneti për dikë që Zoti e sprovon me vdekjen e një të dashuri në këtë botë dhe ai duron.” (Muslim, 2/631, hadithi nr 918)

Nëse e keni humbur shikimin, mos e merni atë shumë tragjike, ngase falë kësaj sprove ju keni një mundësi shumë të madhe për ta fituar Xhennetin.

“Thotë Zoti i madhëruar:”Nëse e sprovoj robin tim me dy të shtrenjtat (me humbjen e shikimit) do ia kompensoj me xhenet.” (Sunen Tirmidhij 3/3441, hadithi 1021)

464 thoughts on “Durimi, shkak për të fituar Xhennetin

Comments are closed.