Bën mirë të mësosh përgjigjet, e këtyre pyetjeve!

“Errdha pa e ditur prej nga, por errdha,
Pash para meje nje rrugë, mbi te cilen eca,
Do të vazhdoj të eci, desha apo nuk desha,
Si errdha nuk edi,
Ku do të shkoj nuk e di,
Përse errdha nuk e di.”

Ilja Ebu Madi, poet arab, i cili jetoi para arrdhjes se Islamit.

 

294 thoughts on “Bën mirë të mësosh përgjigjet, e këtyre pyetjeve!

Comments are closed.