Institucioni Islam që do përfaqësoj shqiptarët musliman në Zvicër, do të njihet me emrin Komuniteti Musliman Shqiptarë në Zvicër (KMSHZ)

Fundjava që po lëmë mbrapa, ka shënuar një aktivitet të rrallë dhe me rrëndësi të veçantë, sa i përket funksionimit të jetës fetare të shqiptarëve në Zvicër. Ashtu edhe siç kemi raportuar më herët, në pasditën e së dielës, në lokalet e Xhamisë së Regensdorfit, në një takim të përbashkët në mes përfaqësuesëve UBISHZ-zë dhe BISHZ-së është nënshkruar një Marrëveshje, sipas së cilës dy subjektet aktuale bashkohen në një të vetme

Shkruan: Irfan Agushi

Takimi i së dilës ishte i ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë, Kryetari i UBISHZ-së, Mehas Alija, mbajti një mbledhje të regullt vjetore me kuvendarët e UBISHZ-së me ç’rast shpalosi para të pranishmëve aktivitetet vjetore të Institucionit që ai udhëheq. Mes aktiviteteteve të zhvilluara gjatë vitit 2019, para të pranishmëve në detaje u shqyrtuan të gjitha aktivitetet e realizuara nga UBISHZ. Ndër aktivitetet e cilësuara si më të rrëndësëshme veçoi pjesëmarrjen e UBISHZ-së në FIDS, Botimin e Librit «Ekstremizmi në emër të Islamit» me autor Dr.Bashkim Aliu dhe Mr.Rejhan Neziri, Seminar me Imamë të rrinjë, zhvilluar në koordimin mes UBSHIZ-së dhe Universitetin të Friburgut, si dhe shumë aktivitete të tjera, si Tribuna Islame, vizita nëpër xhami, pajtime dhe aktivitete të gjajshme që janë pjesë e jetës fetaro/islame në mesin e popullatës shqiptare.

“Ndër prioritet e UBISHZ-së, mbetet menaxhimi i situatës me Covid 19, në koordimin me organet kompetente të vendit» – tha Alija. Ndër aktivitetet që pritet të realizohen përgjatë vitit të arrdhëshëm, Alija veçoi angazhimin e UBISHZ-së në botimin e disa titujve shkencorë, realizmin e seminareve, menaxhimin e mjeteve për ndihmë në Shqipëri, organizimi i zgjedhjeve të reja dhe të ngjajshme.

Alija gjithashtu u bëri thirrje përfaqësuesëve të xhamive, që të bashkëpunojnë ngushtë me KMSHZ-në, me Kantonet dhe Komunat ku xhamitë shqiptare funksionojnë. “Duhet të jeni sa më të hapur me Institucionet e vendit, të deklaroni drejtë dhe me përgjegjësi të hyrat financiare. Dua gjithashtu që të jeni të vendosur për të kontribuar në kultiuvimin dhe ruajtjen e tolerancës dhe bashkëjetesës në vend” – u shpreh Mehas ef. Alija, para më shumë se 100 të pranishëm nga xhami të ndryshme nga e gjith Zvicra.

Pika më e rrëndësishme në këtë Kuvend, ishte dhe propozim-marrëveshja për bashkimin e dy Institucioneve Islame Shqiptare që veprojnë në Zvicrë, UBISHZ dhe BISHZ. Në këtë pikë, prezent ishte dhe Kryesisa e BISHZ-së, bashkë me kryetarin e saj Fehim ef. Abazi. Aty u hap një debat i gjërë rreth disa pikave dhe përfundimeve që ishin marrë në fund të arritjes së kësaj marrëveshjeje. Në Propozim-marrëveshjen e paraqitur para Kuvendit, ishin sjellë disa konklusione rreth emrit që do ta bart Institucioni i ri dhe në këtë pikë ishin dakorduar që Institucioni që do t’i përfaqësojë të gjithë shqiptarët musliman në Zvicër do të njihej me emrin Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër (KMSHZ). Ndër pikat tjera të kësaj marrëveshje, qëndronte dhe çështja e Buxhetit, Organizimi i Haxhit, udhëheqja me KMSHZ-në, nëse do

arrihej marrëveshje për një afat njëvejçar tranzitor. Po në këtë Marrëveshje ishte nënvizuar se një vit pas arritjes së marrëveshjes për bashkim, do mbahen zgjedhje, në të cilat do të zgjidhej kryesia e re, e cila do udhëheq më pastaj me KMSHZ-në. Kuvendarët u dakorduan që në këtë peridhë transitore një vjeçare KMSHZ të udhëhiqet nga Mehas ef. Alija.

Në fund të gjithë debatit, replikave dhe pyetjeve, u hodh në votim Ideja e shkrirjes së dy subjekteve në një, me ç’rast Kuvendarët njëzëri votuan pro kësaj Ideje. Po në këtë takim u formua dhe një Komision i posaçëm, i cili do të merrej me hartimin e një Statuti të ri, si dhe me organizimin e zgjedhjeve që do të mbahen pas një viti. Kryetari i këtij Komisioni u emërua Rejhan ef. Neziri, ndërsa zëdhnës i KMSHZ-së, u zgjodh Mustaf Veseli.

Në këtë Kuvend, ishin të pranishëm përfaqësues të 38 xhamive nga ish Unioni i Bashkësive Islame Shqiptare dhe përfaqësues nga 10 xhami të ish – BISHZ. Vlen të potencohet gjithashtu, se nisma për bashkimin e dy subjekteve fetare e ka zanafilën që nga 20 Marsi i 2017-tës, në të cilën ditë, u nënshkrua një deklaratë e përbashkët mes dy subjekteve fetare shqiptare në frymën e bashkëpunimit mes tyre dhe subjekteve të tjera religjioze që veprojnë në Zvicër. Deklarata në fjalë e cila bëri shumë bujë në media, u nënshkrua nga Nehat ef. Ismaili, atë kohë Kryetar i Unionit të Imamëve Shqiptarë në Zvicër dhe Mustaf ef. Mehmedi, kryetar i BISHZ-së. Që nga ajo ditë, në vazhdimësi është punuar që të ofrohen qëndrimet dhe të realizohej kjo shkrirje e cila rezultoi me formimin e KMSHZ-së.

Si do të menaxhohet donacioni për Tërmetin në Shqipëri?

Ndër pikat më të rëndësishme të diskutuara në këtë Kuvend, ishte dhe çështja e menaxhimit të mjeteve financiare të tubuara për rindërtimin e shtëpive të rrënuara nga Tërmeti në Shqipëri. Edhe më herët, por edhe tani u deklarua se janë siguruar diku rreth gjysmë milioni franga për nevojat e familjeve shqiptare, të dëmtuara nga tërmeti.

Kryetari Alija, para të pranishmëve u deklarua se për këtë çështje kanë qenë në kontakte të vazhdueshme me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetin Mysliman të Republikës së Shqipërisë dhe se të dy subjektet, u kanë ofruar mundësi konkrete për të ndihmuar të dëmtuarit nga Tërmeti. Ajo që u pa si mundësi më e mirë bashkëpunimi, ishte ajo me KMSH-në, pasi siç tha Alija, “ata na ofrojnë mundësi dhe projekte konkrete dhe shumë praktike për t’u menaxhuar.”

Pas sqarimeve dhe diskutimeve rreth kësaj pike, u hodhën në votime dy variantet për të vazhduar më tej me procedurën e bashkëpunimit konkret, ajo me Qeverinë e Shqipërisë dhe variant i dytë ishte ai me KMSH-në. Në mënyrë anonime u vendos që ky aktivitet të realizohet bashkë me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë.

U fol që aktualisht me fondin e tubuar nga xhamitë shqiptare, boshnjake, turke, dhe arabe, të cilat veprojnë në Zvicër, do të rindërtohen 11 shtëpi të dëmtuara, një xhami, 4 vakëfe dhe disa shtëpi nga themeli, shuma e të cilave fillon nga 17’000 euro e përpjetë.

432 thoughts on “Institucioni Islam që do përfaqësoj shqiptarët musliman në Zvicër, do të njihet me emrin Komuniteti Musliman Shqiptarë në Zvicër (KMSHZ)

Comments are closed.