Si do të na njohësh neve atë ditë, o Profet i Zotit

Në Ditën e Llogarisë do të kemi nevoj për çdo vepër të mirë. Dhe kur ti kemi shpenzuar të gjitha veprat e mira, atëherë do të kemi nevojë për ndërmjetësimin e profetit Muhammed s.a.v.s. Për ta patur të mundur një gjë të atillë, duhet që ai të na njoh.

E pyetën Profetin Muhammed s.a.v.s: “Si do të na njohësh neve atë ditë, o Profet i Zotit”? Muhammedi s.a.v.s. u përgjigj: “Ju njoh nga shenjat e abdesit dhe nga shenjat e sexhdes”.

 

558 thoughts on “Si do të na njohësh neve atë ditë, o Profet i Zotit

Comments are closed.