Libri me Fetva dhe Vendime të Akademisë së Fikh-ut, botohet edhe në gjuhën shqipe

Këtyre ditëve në gjuhën shqipe, doli në dritë libri më i ri me Fetva dhe vendime të Akademisë së Fikh-ut Islam, pranë Ligës së Botës Islame në Mekke. Vendimet në fjalë janë mendim i një grupi dijetarësh, gjegjesisht anëtarëve të Akademisë së Fikhut Islam dhe paraqesin një mënyrë të vendimeve kokektive, analizave dhe vendimeve ekipore e jo individuale.

E rrëndësishme është se në këtë botim paraqitet edhe mendimi ndryshe dhe arsyetimin e plotë të atyre që nuk pajtohen me vendimin.

Përndryshe Libri në fjalë, është përkthyer nga dr. Bashkim Aliu, ndërsa është mbështetur finansiarisht nga disa donatore të Xhamisë Shqiptare në Lozanë të Zvicrës.

IKRE

 

454 thoughts on “Libri me Fetva dhe Vendime të Akademisë së Fikh-ut, botohet edhe në gjuhën shqipe

Comments are closed.