E di, e kam zakon të shkruaj gjatë :)

Rrugës për në Medine, do kaloni në shtigjet që dikur Profeti Muhammed (alejhi selam), eci i vetëm me mikun e tij, Ebu Bekrin r.a. i kaloi disa ditë në shkretëtirë dhe arriti më në fund në Kuba, atë kohë një fshat i vogël në afërsi të Medinës. Aty thuhet se Muhammedi (alejhi selam) ndërtoi xhaminë e parë

Shkruan: Irfan Agushi
 
Kush ka vizituar Mekkën dhe Medinen, nuk ka mundur të kthehet „zemrënbosh“ do thoja. E para, në atë vend do vizitosh shtëpinë më të vjetër të adhurimit në Botë, Qabenë. Do vizitosh qytetin e respektuar, Mekken, qytetin që e kanë vizituar me miliona njerëz përgjatë historisë, që nga koha e profetëve Ibahim e Ismail alejhimus selam. Do vizitosh Mekken e bekuar ku buron uji i cili shuajti etjen e Ismailit alejhi selam dhe i dha shpresë nënës së tij. Do shijosh Ujin ZemZem, i cili është shumë i veçantë dhe ndoshta i vetëm në gjith botën për nga cilësia dhe mrekullitë në atë. Do keni mundësi të vizitoni Malin e Dritës, aty ku gjendet dhe Shpella Hira, vendi ku Muhammedi (alejhi selam) veçohej dhe menditont për vehten, popullin dhe Zotin e tij. Aty mu në maje të Kodrës do shihni horizontin, të cili dikur e mbulonte me qenien e tij, Xhibrili (alejhi selam), kur iu paraqit Profetit në pamjen e tij. „Ngado që shikoja, shihja atë (Xhibrilin a.s.)“ tha Resulullahu.

 
Rrugës për në Medine, do kaloni në shtigjet që dikur Profeti Muhammed (alejhi selam), eci i vetëm me mikun e tij, Ebu Bekrin r.a. i kaloi disa ditë në shkretëtirë dhe arriti më në fund në Kuba, atë kohë një fshat i vogël në afërsi të Medinës. Aty thuhet se Muhammedi (alejhi selam) ndërtoi xhaminë e parë. Sot në atë vend është ndërtuar një xhami e madhe të cilën e vizitojmë edhe ne. Pasi qëndroi një kohë në Kuba, për të pushuar. U nis me mikun e tij, drejt Medines, i cili më vonë do të njihej si qyteti i Profetit, pasi ai nuk e braktisi atë kurë, madje as edhe pas vdekjes. Aty në Medine, shpirti juaj do ndjejë një freski dhe qetësi që se keni ndier ndonjëherë. Falja e namazit në Medine, nuk është e njejtë me faljen e tij kudo në botë dhe unë nuk e kam fjalën për shpërblimin e shumëfisht në këtë rast. Aty do ecni rrugicave që dikur ka shkelur këmba e profetit, ajo e sahabëve, e tabiinënve dhe gjeneratave të arta të muslimanëve.
Mos haroni se aty do vizitoni Hendekun dhe Uhudin, dy vende që na e kujtojnë në detaje jetën, ndodhitë dhe orvatjen e muslimanëve për të mbijetuar dhe për të përcjellur mesazhin hynorë gjeneratave që do pasojnë. Aty do keni mundësi të vizitoni dhe varezat el Bakije. Kjo vizitë është e veçantë pasi aty janë varrosur trupat e shumë shokëve të profetit Muhammed (alejhi selam), nënave dhe motrave të tyre. Janë dhe shumë vende tjera për të vizituar, por kupolla e gjith kësaj është momenti kur ti gjendesh afër varrit të njeriut me fjalët dhe këshillat e të cilit je ritur, ke jetuar dhe vazhdon të shtyshë jetën. Vetëm dy metra afër njeriut, i cili e shëndroi Islamin në një Lum njerëzish e besimtarësh, i cili do rrjedh rrufeshëm deri në Ditën e Fundit. Afër njeriut i cili qau dhe u lut për ty, atëherë kur ishe shumë larg të arrdhurit në këtë Botë. Do i japësh selam në mënyrën që ai vet na e ka mësuar. Do përshëndesësh dhe Ebu Bekrin, mikun e tij, Omerin trimin e tij. Mund tju garanantoj se lotët nuk i mbani dot, ato do ju tradhëtojnë në momentin kur do jeni afër tyre.
 
Kjo që kam shkruar është vetëm një pjesë e asaj që do vizitoni, shihni e ndieni. All llahu ua mundësoft gjith muslimanëve të vizitojnë këto vende, e juve që All llahu ua dha mundësinë, shkoni, shihni, ndjeni dhe mbusheni Zemrën dhe Shprtin me Iman, i cili na e lehtëson jetën edhe atëherë kur ajo ngushtohet nga të katërta anët.
 

458 thoughts on “E di, e kam zakon të shkruaj gjatë :)

Comments are closed.