Zvicër: Kredi me kushte Hallall, deri në 500 000 chf

BERN: Virusi Corona ka dëmtuar dukshëm ekonimitë e të gjitha shteteve, përfshi këtu edhe atë zvicrane. Me këtë rast me mijëra ndërmarrje përfshi këtu fabrika, dyqane e Restaurante, janë mbyllur për një kohë të gjatë.

Për tju arrdh në ndihmë ndërmarrjeve që kanë pësuar humbje të mëdha, Qeveria zvicrane ka ndërmarë dy hapa shumë të rrëndësishëm. Në njërën anë ka lansuan mënyrën e të ashtuquajturit “kurz arbeit”,  e që në këtë rast Qeveria e shtetit mer përsipër pagesat e punëtorëve deri në 80 përqind të Firmave që nuk kanë mundësi ti mbajnë në punë punëtorët e tyre. Pagesa e këtille do të realizohet deri në rikthimin e situatës në normalitet dhe masa e dytë e marë është mundësia e aplikmit të një Kredie të shpejtë, e cila u mundësohet vetëm bizneseve.  Kjo kredi jepet pa interes, deri në 500 000 franga, nëse tejkalohet kjo shumë atëherë parashihet dhe kamatë e lehtë për të njejtën.

Mënyra e një Kredie të këtillë, deri në 500 000 franga, i përmbush edhe standardet Hallall, për ndërmarrjet me pronar musliman. Përndryshe, kthimi i kësaj Kredie është paraparë të realizohet brenda 5 vitesh.

IKRE

439 thoughts on “Zvicër: Kredi me kushte Hallall, deri në 500 000 chf

Comments are closed.