Në Andalusinë e hershme, “Maskat” përdoreshin edhe në kohë  kur nuk kishte pandemi

Maska, ishte një kusht i domosdoshëm për të hyrë në tregun e furrës së bukës dhe Mullinjve që bluanin dritherat, në Andaluzine e vjetër. Ishte një kusht i fortë të cilin nuk mund ta neglizhoje dhe ishe nën vëzhgim të kontrollorëve.

Orientalisti hebre, i lindur në Algjeri në fund të shekullit 19, Évariste Lévi-Provençal konstaton në veprën e tij rreth Islamit dhe muslimaneve në Spanje, se askush nuk mund të punonte pa maske dhe kjo si masë mbrojtëse që të mos binte asnjë cerkle gjate kollës, teshtitjes apo te folurit mbi brume. Njëkohësisht lidhej një fasho e bardhe të balli për të penguar bulezat e djersës të ballit të binin mbi buke.

Autori për këtë fakt, është bazuar në vepren “رسالة في الحسبة”, të autorit Ibn Abedun El-Andalusi, i cili ka jetuar në shekullin e 6 Hixhri. Posht po u  postojmë dhe foto prej mullinjve të vjetër Andaluziane në Spanjë, të cilët ose janë në funksion ose ruhen si vepra monumentale historike..

Klodiana Xhaferaj

286 thoughts on “Në Andalusinë e hershme, “Maskat” përdoreshin edhe në kohë  kur nuk kishte pandemi

Comments are closed.