Shqiptari i cili i hyri politikës me një „Deve“ dhe nuk kishte dal prej saj me dy …

Tek sa mendoja për „Devenë“ e udhëheqësit në Jemen, kërkoja një politikan shqiptarë, i cili i kishte hyrë politikës me një „Deve“ dhe nuk kishte dal prej saj me dy!

E dërguan në Jemen që të udhëhiqte me popullin. Në momentin kur po hynte në këtë vend, pasi takoi një turmë njerëz që e pritnin ju tha “Unë po vij të udhëheq me ju. Me vehte kam vetëm një Deve. Nëse mar më shumë se kjo, kur të kryej detyrën dhe të kthehem, atëherë dijeni se unë jam një hadut“ . Ky njeri kishte mësuar nga profeti Muhammed s.a.v.s. se prona e popullit mbtetet e popullit. Çdo përpjekje për ta përvehtësuar atë është e gabuar, andaj ai i frigohej ditës kur do të dilte para Zotit të vet dhe pasi mbaroi misionin e tij, u kthye po me atë Deve me të cilën kishte hyrë.

Njeriu nuk mashtron, nuk vjedh dhe nuk i bën keq tjetrit në dy raste: Nëse jeton në një shtet ku ligji është mbi të gjitha dhe Gjyqit nuk i bën dot laika. Friga nga drejtësia të bën njeri më të mirë dhe rasti tjetër është kur njeriu beson në një ditë kur do jep llogari edhe për veprat më vogla që dikur i ka bërë. Kjo e fundit ka të bëjë me besimin në Zot dhe llogaridhënjen para Tij.

Tek sa mendoja për „Devenë“ e udhëheqësit në Jemen, këkoja një politikan shqiptarë, i cili i kishte hyrë politikës me një „Deve“ dhe nuk kishte dal prej saj me dy!

Hmmm vështirë të gjeje ndonjë.

/i.a./

630 thoughts on “Shqiptari i cili i hyri politikës me një „Deve“ dhe nuk kishte dal prej saj me dy …

Comments are closed.