Zvicër: Disa arsye, pse duhet votuar kundër Iniciativës për ndalimin e „Burkas“!

Mendoj se është detyrë e çdo banori, të ngre zërin kundër dhe të kundërshtoj me votë Iniciativa që dëmtojnë bashkëjetesën në vënd dhe prishin balansin e neutralitetit të shtetit. Por para së gjithash në këtë rast, është obligim i çdo qytetari musliman, të dalë kudër kësaj iniciative, pasi një po eventuale, mund të nxisë një sërë Inciativash tjera në kuriz të këtij komuniteti, si ajo kur u ndalua ndërtimi i Minareve, apo të tjera si ndalesa e mbulesës si fillim në shkolla, pastaj edhe në vende publike, nuk do e teproja nëse pas saj mund të ketë dhe ndonjë Inciativë që cënon të drejtën e mësimbesimit, apo edhe vet autonominë e funksionimit të xhamive

Shkruan: Irfan Agushi

E DREJTA PËR TË ZGJEDHUR: E para dhe më e rrëndësishmja ka të bëjë me lirinë dhe zgjedhjen që bëjnë njerëzit në një vend demokratik siç është Zvicra. Nëse një burrë ka zgjedhur të ecë rrugëve të vendit me „shorca“ pantollona të shkurtëra, ose një grua ka zgjedhur të ecë lirshëm me „minifund“ të cilët nuk i pengon Ligji, atëherë pse duhet shoqëria të penalizoj një grua, e cila ka zgjedhur të bëj të kundërtën, pra të mbulohet.

DISKRIMINIMI: E dyta, duke votuar kundër Iniciativës në fjalë, ne kemi votuar kundër diksriminimit të një pakice në shtetin Helvetik. Pse them kundër diskriminimit? Gratë që bartin „Burka“ në Zvicër mund ti numrojmë në gishtat e dorës, janë shumë pak. Unë për vehte nuk kam parë dhe nuk njoh asnjë. Megjithatë nuk ka rrëndësi numri i grave që bartin “Burka”, sa ka rrëndësi mesazhi që përcjell kjo Iniciativë. Ato 10 apo 20 gra që bartin „Burka“, dalin për të bërë pazarë në vikend, brenda javës i dërgojnë fëmijët në shkollë, shkojnë të vizitohen tek mjeku, dalin në Darkë dhe realizojnë një sërë detyrash të ndryshme që i kërkon nevoja. Një grua e atillë lirinë e saj e sheh brenda mbulesës së saj. Në momentin kur asaj do i kërkohet që heq shaminë në vende publike, atëherë Iniciativa e ka mbyllur në shtëpi. Një grua e atillë, mund të mos dalë më nga shtëpia shtëpia si më parë, pasi i mungon bota në të cilën ajo është mësuar dhe si rezultat, këta gra, sado i vogël të jetë numri i tyre, në mënyrë direkte i largojmë nga jeta publike dhe i shpiejmë drejt rrugës së izolimit dhe pse jo edhe drejt një rruge mosdurmi.

TURIZMI DHE IMAZHI I VENDIT: E treta dhe jo më pak e rrëndësihsme për shtetin Helvetik është dhe sektori i Turizmit dhe imazhi që posedon. Ekonomia e një shoqërie është një nga shtyllat e një shteti dhe ndalesa eventuale e “Burkas”, do e dëmtonte në masë të madhe turizmin. “Rigjallërimi i tregjeve të rrëndësishëm në krizën aktuale nuk toleron asnjë pengesë shtesë,” ka thënë Barbara Gisi, drejtoreshë e Shoqatës Zvicerane të Turizmit. Sipas të dhënave që ofron ky digaster, në çdo vit ka patur rritje të turistëve nga vendet e gjirit si dhe Arabia Saudite. Sipas një studjimi të realizuar nga viti 2011 e deri më 2015, numri i turistëve që kanë qëndruar në Zvicër është rritur në mënyrë të paparashikueshme. Sipas këtij studjimi në vitin 2015, vetëm nga Arabia Saudite në Zvicër ka patur të regjistruara 375 299 rezervime 24 orëshe dhe mbi 300 000 të atilla ka patur nga Emiratet e Bashkuara. Nëse Iniciativa kalon, atëherë Zvicra duhet të pregaditet për një humbje shumë të madhe në Sektorin e Turizmit dhe njëkohësisht edhe në dëmtimin e Imazhit si një vend Neutral dhe Demokratik.

LIRIA E BESIMIT: Në Zvicër aktualisht jetojnë mbi 400 000 muslimanë. Ndalimi i „Burkas“ në vend, do të lëndonte ndjenjat e një komuniteti të tërë. E tillë ishte dhe Iniciativa për ndalimin e Minareve në vitin 2010 dhe me këtë, Zvicra u bë shteti i parë në Europë me një ndalesë të këtillë dhe me këtë jo vetëm që ka lënduar ndjenjat e një komuniteti të tërë, por ka prishur dhe imazhin e saj neutral dhe demokratik.

Duke parë rrezikun që mbartë kjo Iniciativë popullore, e mbështetur edhe nga partitë djathtiste, Qeveria e Zvicrës ka dalë me qëndrim kundër saj, duke argumentuar se e njejta është në kundërshtim me liritë dhe të drejtat e njerëzve.

Mendoj se është detyrë e çdo banori, të ngre zërin kundër dhe të kundërshtoj me votë Iniciativa që dëmtojnë bashkëjetesën në vënd dhe prishin balansin e neutralitetit të shtetit. Por para së gjithash në këtë rast, është obligim i çdo qytetari musliman, të dalë kudër kësaj iniciative, pasi një po eventuale, mund të nxisë një sërë Inciativash tjera në kuriz të këtij komuniteti, si ajo kur u ndalua ndërtimi i Minareve, apo të tjera si ndalesa e mbulesës si fillim në shkolla, pastaj edhe në vende publike, nuk do e teproja nëse pas saj mund të ketë dhe ndonjë Inciativë që cënon të drejtën e mësimbesimit, apo edhe vet autonominë e funksionimit të xhamive.

Çdo musliman që jeton në këtë vend, duhet të gëzoj të drejtat e njejta dhe të barabarta si çdo anëtarë i një komuniteti tjetër, pasi këtë e garanton rendi Kushtetues i Zvicrës. Edhe muslimanët skur të tjerët, kanë obligime morale, juridike dhe finansiare ndaj shtetit dhe shoqërisë, të cilat i shlyejnë me ndershmëri dhe me këtë japin kuntributin e tyre për një të arrdhme të mirë dhe të qëndrueshme të vendit.

470 thoughts on “Zvicër: Disa arsye, pse duhet votuar kundër Iniciativës për ndalimin e „Burkas“!

Comments are closed.