“Abisinia” dhe Mbreti “Nexhashi” i epokës sonë!

Në një kohë të vështirë, muslimanët e Mekkës të paktë në numër, u detyruaan të braktisin vendin e tyre. Qytetin, i cili ishte gjithçka për ata. Vendi ku kishin hedhur themelet e tyre prindërit, gjyshërit dhe stërgjyshërit. Aty ku All-llahu i bekoi më Fenë Islame dhe me Profetin që e dërgoi nga mesi i tyre.

Shkruan: Irfan Agushi

Zvicër / 19.04.2020

Ashtu si dhe çdo Profet tjetër, edhe profetin e tyre, Muhammedin s.a.v.s. e pritnin sprovat e rradhës, bashkë me ndjekësit e tij. Derisa jetonin në Mekke, idhujtarët i detyruar të heqnin dorë prej shumë gjërave. Në fund kur Muhammedi s.a.v.s. nuk pa rrugëdalje tjetër, urrdhëroi një pjesë të tyre të emigrojnë në Abisini. Bashkë me ata e dërgoi dhe njërën nga vajzat e tij, si argument se ai nuk po i braktiste. E rrëdësishme është fakti se ata njerrëz nuk emigruan në Egjipt, as në Jemen dhe as në Iran, por kaluan Detin dhe shkuan në Abisini. Profeti ju tha se, atje jetonte një mbret i Krishterë dhe se ai nuk i bën padrejtësi askujt. Në të vërtetë ashtu edhe ndodhi. Muslimanët emigrant i mirëpriti mbreti Nexhashi, në tokën e të cilin jetuan disa vite me rradhë, duke iu mundësuaar që të punonin dhe jetonin me nderë.

Sot, në një situatë të këtillë është populli i Sirisë, i lodhur nga lufta dhe padrejtësia që bën Asadi, ashtu siç bënte dikur Ebu Lehebi. Vrasje, tortura e padrejtësi mbi popullin  e tij. Me mijëra e milionë muslimanë ia kanë mësy botës në të katërta anët. Një pjesë prej tyre, ashtu si muslimanët që dikur emigruan në Abisini, kaluan Oqeanin dhe gjetëm tokën e “Abisinisë dhe mbretin Nexhashi” të epokës sonë. Ata u sistemuan atje. “Mbreti” i kësaj toke u dha mudnësi për të punuar, për të shkolluar fëmijët e tyre, ashtu si në kohën kur emigruan muslimanët e parë. Ky “Mbret” i drejtë edhe pse i takon një besimi tjetër, është parë shumë herë të ulet bashkë me musliamanët në Iftaret e tyre, të futet dhe lutet bashkë me ata edhe në Xhamitë e tyre.

“Abisinia” e shekullit tonë në të cilin jetojmë, e ka emrin Canada, ndërsa “Mbreti” i saj për të cilën e kemi fjalën, quhet Justin Trudeau. Zoti ju dhashtë më të mirën popullit Canadez dhe “mbretit” të tyre bujar, Justin Trudeau.

IKRE

291 thoughts on ““Abisinia” dhe Mbreti “Nexhashi” i epokës sonë!

Comments are closed.